Wikisoap: autisme & gendergap

Rond 8 maart dit jaar (what’s in a date) ben ik vermoord als editor op Wikipedia. Recent is mij te verstaan gegeven dat een blokkade geen moordaanslag is, maar ik ervaar dat toch anders. Sinds Internationale Vrouwendag zijn 7 door mij geïnitieerde artikelen van Wikipedia (NL) verwijderd op verzoek van een select groepje van wat ik zou willen noemen sieraadhaters, erfgoedhaters, Rijksmuseumhaters of E.Doornbuschhaters. Het gaat om artikelen over Mattie Boom, Sita Falkena, Joke Gallmann, Judith van Gent, Iris ten Kate, Willem Honing (ja, een man!) en Modern Times (tentoonstelling).

Verder is uit vele biografische artikelen over (sieraad)kunstenaars informatie verwijderd over (museale) collecties, tentoonstellingen en publicaties die ik relevant acht. Ik kan geen bijdrage leveren of ik word binnen het uur ‘gecorrigeerd’. Zo’n gebruiker vindt het niet relevant dat ik bij een kunstenaar meld in welke landen zo iemand exposeert. Vermoeiend ondertussen uit te leggen dat het wat mij betreft nogal uitmaakt of een sieraadkunstenaar hot is alleen in Amsterdam of wellicht ook in New York, Korea of Australië. Ook vind ik het lastig te discussiëren over de relevantie van kunstwerken of kunstenaars; liefst waag ik mij er niet aan. Rembrandt wordt pas anderhalve eeuw verafgood. De man is ruim drie eeuwen dood en wat is er veel veranderd. Wisten we maar al die suffe dingen van hem die ik nu vast had willen leggen over bijvoorbeeld Loekie Metz en Katja Prins. Grappig (of genant) dat zo’n gebruiker zichzelf een gezaghebbend beoordelingsvermogen toedicht. Wie zal hem over 100 of 200 jaar dankbaar zijn voor zijn mening?

Grappig genoeg is het artikel over Beppe Kessler dat ik begin juni dit jaar live editte voor een publiek van bibliothecarissen en archivarissen niet door de gebruiker X aangepast. Het artikel over Katja Prins dat ik even daarna heb gepoogd uit te breiden met informatie over haar wereldwijde activiteiten echter werd wel meteen door de usual suspect teniet gedaan; internationale tentoonstellingen waren niet relevant.

Gendergap was een term die mij november 2013 ertoe bracht bij te dragen aan Wikipedia. Jane Darnell wist mij tijdens haar voordracht tijdens de jaarlijkse conferentie te verleiden; wat nou gendergap, doe ik toch wat aan? Ruim honderd nieuwe artikelen later weet ik beter. Ik doe niks meer. Ik voel mij niet gesteund; ik word in no time afgeblaft en teniet gedaan door een stelletje rigide autisten.

Lees het artikel van Guillaume Paumier over autisme en Wikipedia: http://blog.wikimedia.org/2015/07/31/autistic-wikipedia-life/

Wil Wikimedia echt iets doen aan de gendergap? Ik vraag het mij af. De ”community” lijkt in mijn geval online (en online is wat telt) vooral de incrowd te steunen en zich weinig te bekommeren om inzichten en ervaringen van newbees als ik. Ik weiger mij neer te leggen bij de kortzichtige opdringerige rigide inzichten van een handvol editors. Ik vind het onvoorstelbaar en onderhand ook onverteerbaar dat zulke gebruikers de werksfeer op Wikimedia zo weten te domineren.

Autisme treft vooral mannen; de aandoening is niet erg geëmancipeerd. Wikipedia wil echter wél geëmancipeerd zijn, daarom immers is de gendergapwerkgroep in het leven geroepen.

Weinig mensen nemen de moeite zich in een ander te verdiepen. Nieuwe editors op Wikipedia of Wikimedia wachten niet op een cursus hoe om te gaan met autisten. Na één of twee onaangename ervaringen pakken zij hun biezen en zoeken aangenamere en vooral efficiëntere podia. Ik vermoed dat het vooral vrouwen zijn die zich zo wat al te licht laten wegblazen door lomperiken die het eigenlijk niet eens zo kwaad bedoelen.

Ik geloof niet dat ik er veel meer aan kan doen dan dit zo boud te stellen; Wikimedia moet verder kijken dan de wereld van autisten die de inhoud totnogtoe bepaalt. Corrigeer me alsjeblieft mocht ik ernaast zitten.

Naschrift I 4 augustus 2015

Beste lezers,

Op aanraden van een Wikipediaan heb ik de namen van gebruikers uit dit artikel verwijderd. Het noemen van namen búiten Wikimedia wordt binnen Wikimedia beschouwd als ongewenst en zou tot sancties kunnen leiden; ik wist dat niet. Wordt vervolgd.

Naschrift II 4 augustus 2015

Beste lezers,

Het is uitdrukkelijk niet mijn intentie autisten te beledigen. Ik wil sowieso niemand beledigen. Wel stel ik graag de discussie op scherp en ben ik niet bang een gevoelige snaar te raken en aan mijn mening te schaven. Op verschillende conferenties heb ik het afgelopen jaar mogen horen dat zich onder Wikipedianen een bovengemiddeld aantal autistische witte mannen bevindt (namen van sprekers zal ik niet noemen). Het verwondert mij dat ik naar aanleiding van dit schrijven zulke felle reacties krijg. Een podium buiten Wikipedia werkt wat dat betreft stukken beter dan Wikipedia zelf, alle overlegpagina’s ten spijt. Op zo’n overlegpagina kan trouwens ongestraft van mij -naar aanleiding van dit blog- worden gezegd dat er een schroefje los zit, omdat ik ”hedendaagse sieraadkunstenaars die niet invloedrijker zijn dan de creabea’s van plaatselijke hobbyclubs vergelijk met Rembrandt” (https://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:Paul_Brussel#De_fout_ligt_nooit_bij_jezelf). Dat is natuurlijk geen belediging. Grappig daarom dat de vermeende beledigingen in dit blog zo hard aankomen en niemand zich druk maakt over de beledigingen aan het adres van onder meer Loekie Metz (die zich niet meer kan verdedigen), Beppe Kessler en andere kunstenaars en kunsthistorici die wat mij betreft een plaats op Wikipedia verdienen.

Advertenties

Tweede waarschuwing: strijd op Wikipedia

Lullen als Brugman, totnogtoe zonder gehoor, HELP!

Vanaf eind november (2013) ben ik actief op Wikipedia. Meer dan 50 nieuwe lemmata heb ik sinds die tijd geschreven; hoofdzakelijk over (vrouwelijke) sieraadontwerpers, al heb ik ook onder meer Gijs Bakker, Ruudt Peters, Onno Boekhoudt en Evert Nijland nieuw ingebracht. Een tweetal lemma’s is ondertussen verwijderd (Galerie Rob Koudijs en Galerie Louise Smit), omdat het om reclame zou gaan. Een derde, Galerie Ra, staat op de nominatie voor verwijdering. Waarom? Reclame: daar doet Wikipedia niet aan. Lees daarom vooral even het lemma supermarkt en waar u uw boodschappen doet. Hoezo geen reclame op Wikipedia? Waarin verschilt Galerie Ra van Albert Heijn? Het is mij een raadsel.

Bewerkingen kunnen op Wikipedia ongedaan worden gemaakt. Ik heb dat herhaaldelijk gedaan; alleen als delen van mijn bewerkingen ongedaan gemaakt werden, zoals de vermelding van exposities in galeries. Dit ontaardde in een wikiwar (oorlog) en kwam mij op een tweetal waarschuwingen te staan. Een derde waarschuwing is fataal: dan mag ik niet langer schrijven of muteren.

Het kost me onderhand meer tijd te strijden voor het behoud van voornoemde lemmata (en de vermelding ervan met betrekking tot tentoonstellingen in lemmata over sieraadontwerpers) dan het schrijven van een nieuw lemma. Zie daarvoor de (non)discussies gevoerd onder de laatste drie kopjes op mijn overlegpagina (https://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:E.Doornbusch#Galerie_Louise_Smit) en kijk vooral ook even naar de bewerkingsgeschiedenis van het lemma Katja Prins. Op Wikipedia is het kennelijk taboe Galerie Rob Koudijs als tentoonstellingsgelegenheid te noemen (en als je volhardt veroorzaakt dat oorlog, ja). Spijtig en wat mij betreft totaal onzinnig. Graag ontvang ik hulp deze waanzin te bestrijden: meld u aan op Wikipedia en laat weten waarom galeries van onmisbaar belang zijn in de wereld van sieraadontwerpers!

Hieronder treft u mijn laatste verweer aan tegen een Wikipediaan die van mening is dat ik ongewenst en vandalistisch opereer ten aanzien van vermeldingen van exposities in galeries van bijvoorbeeld Galerie Rob Koudijs en Galerie Louise Smit.

Beste Agora,

Helaas lees ik in uw tekst niets anders dan dat de zaken zo zijn omdat u het reeds eerder aan mij zou hebben geschreven; ik vind dat een weinig opbouwend commentaar. Spijtig dat u niet op mijn verweer en vragen in wenst te gaan. En ook spijtig dat u mij voor een tweede keer heeft kunnen laten waarschuwen voor praktijken waar mijns inziens niets mis mee is. Ik maak daartegen bezwaar. Ik wil bijdragen aan Wikipedia en kennisnemen van de mores, maar u lijkt jammergenoeg niet van zins mij wijzer te maken omtrent de regels betreffende de door u aangemerkte ongewenste reclame. Vermelding van tentoonstellingen van kunstenaars in internationaal gerenommeerde galeries hebben weinig van doen met de door u, als een stotterende en zichzelf repeterende hagepreker, aangemerkte bezwaren van ongewenste reclame. Gaat u, of de gemeenschap, ook zo te keer tegen de vermelding van galeries van bijvoorbeeld Charles Saatchi of Paul Andriesse? Of Albert Heijn? Nee? Wat is het verschil met Galerie Rob Koudijs, Galerie Louise Smit of Galerie Ra? Ik zou het graag weten om mij aan de geldende conventies te houden. Nergens (met uitzondering van uw weinig opbouwende commentaren) heb ik kunnen lezen waarom een tentoonstelling in een galerie niet op Wikipedia vermeld zou mogen worden. Ik draag graag op constructieve wijze bij aan Wikipedia op het vlak van sieraadontwerpers en acht daarbij de vermelding van een handvol (Nederlandse) galeries onontbeerlijk. Dat (bestaande) galeries geen eigen lemma mogen hebben vanwege reclame vind ik vervelend, maar kan ik nog begrijpen (al vind ik het trouwens lastig te rijmen met lemmata over nog levende kunstenaars die uiteraard evenzeer een commercieel belang hebben, maar die belangen worden kennelijk, doch gelukkig, wel geaccepteerd op Wikipedia). Ik zie weinig verschil tussen conservator (museum of galerie) en kunstenaar; de één bestaat niet zonder de ander. Dat (bestaande) galeries in het geheel niet op Wikipedia genoemd zouden mogen worden vind ik onaanvaardbaar. Het doet geen recht aan de lemmata over de kunstenaars die soms of vaak dankzij galeries zijn doorgebroken. Die kunstenaars zijn niet zo maar na hun opleiding in museumcollecties terechtgekomen. Het oog en de kennis van de galeriehouder zijn daarbij onontbeerlijk geweest. Dat u dat niet wenst te weten vind ik best, maar het lijkt me sterk dat de gemeenschap daaraan geen enkel belang hecht. Graag zou ik daarom meer stemmen horen uit de gemeenschap dan alleen de uwe, die mij zouden kunnen wijzen op de (on)wenselijkheid van vermelding van tentoonstellingen in galeries. Leren en bijdragen doe ik graag; reacties zijn meer dan welkom!~~~~

Dames (en heren) op Wikipedia

ezelsbrug-illustratie-man-vrouw[1]

Begin november was ik voor mijn werk op een Wikimediaconferentie in Utrecht. Daar heb ik de ambitie opgevat dagelijks een dame uit de wereld van de kunsten de encyclopedie -even betrouwbaar als de Encyclopaedia Britannica- in te slingeren. Eerst de dames die mij het meest na aan het hart liggen: sieradenontwerpers vertegenwoordigd in de collectie van het Rijksmuseum, gul geschonken door Marjan en Gerard Unger. De eerste negen staan erop (te weten Lous Martin, Lucy Sarneel, Beppe Kessler, Nel Linssen, Maria Hees, Emmy van Leersum, Katja Prins, Jacomijn van der Donk en Dinie Besems). De tiende gaat -hors categorie- Truus Schröder zijn, op haar huis (het Rietveld Schröderhuis) ben ik dertien jaar geleden afgestudeerd. Suggesties of tips voor een vervolg zijn welkom, want de juwelenboerinnen in het Rijksmuseum blijken helaas wat al te rap uitputtelijk.

Waarom al deze aandacht voor vrouwen? Wikipedia is een herenaangelegenheid, Wikipedia wordt gedomineerd door mannen. Wikipedia wordt gevuld door mannen, gemuteerd en gemodereerd door hoofdzakelijk mannen. Dat die mannen vaak baarden hebben en blokjesoverhemden dragen behoeft geen betoog (would be boring). Het aantal lemma’s over mannen staat in geen verhouding tot het aantal lemma’s over vrouwen. Ook onder de deelnemers aan de conferentie bleek sprake van sekseongelijkheid. Om maar niet te spreken over de zo goed als geheel afwezige Zwarte Piet (ik herinner me niet dat ik er een heb gespot, maar ik wil wel eens wat missen). Waarom is dat? Komt me onzinnig voor. Ik kan alleen maar gissen en gooi graag het balletje op door dit stuk te schrijven en het tegenovergestelde in praktijk te brengen. Wie doet er mee?